Broker Việt Nam

Liền kề - biệt thự nam cường - dương nội

Tô màu đã bán  - cập nhật ngày 16/8/2015

 

 

STT PHÂN KHU DT
(m2)
HUONG
1 Phân khu L L02.04 198 Tây Bắc
2 Phân khu L L04.02 198 Đông Bắc
3 Phân khu L L04.05 198 Đông Bắc
4 Phân khu L L04.06 198 Đông Bắc
5 Phân khu L L04.07 198 Đông Bắc
6 Phân khu L L08.13 173.23 Đông Bắc
7 Phân khu L L08.15 230.82 Tây Bắc
8 Phân khu L L09.02 198 Đông Nam
9 Phân khu L L09.03 198 Đông Nam
10 Phân khu L L09.04 198 Đông Nam
11 Phân khu L L09.05 198 Đông Nam
12 Phân khu L L09.08 198 Đông Nam
13 Phân khu L L09.09 198 Đông Nam
14 Phân khu L L10.02 198 Tây Bắc
15 Phân khu L L10.03 198 Tây Bắc
16 Phân khu L L10.04 198 Tây Bắc
17 Phân khu L L10.05 198 Tây Bắc
18 Phân khu L L10.08 198.01 Tây Bắc
19 Phân khu L L10.09 198 Tây Bắc
20 Phân khu L L12.13 182.84 Đông Nam
21 Phân khu L L12.14 182.84 Đông Nam
22 Phân khu L L12.15 182.84 Đông Nam
23 Phân khu L L12.16 182.84 Đông Nam
24 Phân khu L L12.17 182.84 Đông Nam
25 Phân khu L L12.18 182.84 Đông Nam
26 Phân khu L L13.02 198 Tây Bắc
27 Phân khu L L13.03 198 Tây Bắc
28 Phân khu L L15.08 183.37 Tây Bắc
29 Phân khu M M02.16 170 Tây Nam
30 Phân khu M M02.17 170 Tây Nam
31 Phân khu M M02.18 170 Tây Nam
32 Phân khu M M02.19 170 Tây Nam
33 Phân khu M M02.20 170 Tây Nam
34 Phân khu M M09.19 225 Tây Bắc
35 Phân khu M M12.03 200.25 Tây Bắc
36 Phân khu M M12.07 200.25 Tây Bắc
TỔNG      
Mua/Bán (Mr.Hoạt):

GỬI YÊU CẦU Bất động sản