Broker Việt Nam

Khu C- Geleximco

 

QUY HOẠCH KHU C

 

GOOGLE MAP KHU C

1. C38, đường 25m, dt 114, giá 35 tr bao phí, bán lên cưa đôi

2. C53, dt 120m2, lô 15, giá 24 tr bao phí, bán lên cưa đôi 

3. C58, dt 75m2, lô 6, giá 21 tr bao phí, hoa hồng 10 triệu

4. C59, dt    m2, lô 1, giá 22 tr bao phí, hoa hồng 10 triệu

5. C49, dt    m2, lô 16, giá 24.5 tr bao phí, hoa hồng 10 triệu

6. C8, dt 95    m2, lô 5, giá 22 tr bao phí, hoa hồng 10 triệu

7. C8, dt 95    m2, lô 57, giá 26 tr bao phí, hoa hồng 10 triệu

8. C40, dt 114 m2, lô 24, giá 30 tr bao phí, hoa hồng 10 triệu

9. C39, dt 114 m2, lô 4, giá 21 tr bao phí, hoa hồng 10 triệu

Mua/Bán (Mr.Hoạt):

GỬI YÊU CẦU Bất động sản