Broker Việt Nam

Tiểu khu Evelyne

Những ô màu xanh giá là đang còn

Liền kề từ 10.7-11.3 tỷ/căn

Biệt thự khoảng 21 tỷ/căn

Website: http://parkcityhanoi.net/

Mua/Bán (Mr.Hoạt):

GỬI YÊU CẦU Bất động sản