Tổng CTCP Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX Holdings – mã chứn khoán CTX) công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, ngày 6/9 tới đây CTX Holdings sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 52,55 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Tỷ lê phát hành 199,416023%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 199,416023 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 525,5 tỷ đồng.

Sau phát hành CTX Holdings sẽ tăng vốn điều lệ lên gần gấp 3 hiện nay.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác thuộc chủ sở hữu theo BCTC công ty mẹ năm 2018 đã được kiểm toán.

Trên BCTC công ty mẹ năm 2018 đã kiểm toán của CTX Holdings thể hiện, doanh thu thuần năm 2018 đạt gần 504 tỷ đồng, giảm 22% so với năm trước đó. Còn lợi nhuận sau thuế đạt hơn 14 tỷ đồng, giảm sâu so với số lãi 241 tỷ đồng đạt được năm 2017.

Tổng LNST chưa phân phối của công ty mẹ đến 31/12/2018 đạt gần 367 tỷ đồng. Ngoài ra CTX Holdings còn có 145 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, 19 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và hơn 4,7 tỷ đồng trong các quỹ khác của chủ sở hữu.

Như vậy CTX Holdings đã dành gần hết “của để dành” để phát hành cổ phiếu thưởng lần này cho cổ đông.

Không chỉ được nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ “khủng”. Cổ đông CTX Holdings cũng vui mừng khi giá cổ phiếu CTX đã tăng gần gấp đôi kể từ đầu năm 2019, từ vùng giá 24.300 đồng/cổ phiếu lên 47.600 đồng/cổ phiếu như hiện nay.

CTX Holdings dùng hết của để dành để phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 200% - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu CTX trong 1 năm gần đây.

Hotline: 091 6669 222