Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC): Ông Lê Viết Hưng, cố vấn, đã mua 100.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 3.417.687 cp (tỷ lệ 1,48%). Giao dịch thực hiện ngày 23/8/2019.

Cũng liên quan đến cổ phiếu HBC, cùng ngày, bà Nguyễn Thị Liên Thủy, kế toán trưởng, đã mua 100.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 215.259 cp (tỷ lệ 0,09%). Ông Trương Quang Nhật, Phó TGĐ, đã mua 200.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.199.320 cp (tỷ lệ 0,52%).

CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG): Bà Nguyễn Thị Xuân Lan, chị gái ông Nguyễn Trọng Thông, Chủ tịch HĐQT, đã bán 165.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 657.535 cp (tỷ lệ 0,55%). Giao dịch thực hiện từ 24/7 đến 21/8/2019.

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG): Bà Ngô Thị Ngọc Liễu, mẹ ông Cao Tấn Thạch, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 400.000 cp trong tổng số 7.150.006 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/8 đến 25/9/2019.

CTCP Transimex (TMS): Ông Bùi Minh Tuấn, thành viên HĐQT, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 5.968.684 cp (tỷ lệ 11,012%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/8 đến 25/9/2019.

CTCP Đầu tư tài chính Hoàng Minh (KPF): Ông Nguyễn Hoài Anh, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 2.362.500 cp (tỷ lệ 13,11%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 21/8/2019.

Cũng liên quan đến cổ phiếu KPF, cùng ngày, ông Vũ Đức Toàn, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 2.205.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.207.500 cp (tỷ lệ 6,7%).

CTCP City Auto (CTF): Ông Nìm Vuồn Phu, Thành viên HĐQT, đã bán toàn bộ 1.585.486 (tỷ lệ 3,48%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện từ 25/7 đến 24/8/2019.

Cũng liên quan đến cổ phiếu CTF, bà Thái Thị Xuân Quỳnh, em dâu bà Nguyễn Thị Tâm, Thành viên BKS, đã bán 118.500 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 790.000 cp (tỷ lệ 1,73%). Giao dịch thực hiện ngày 20/8/2019. Ông Nguyễn Văn Tuấn, em bà Nguyễn Thị Tâm, đã bán 133.600 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 890.000 cp (tỷ lệ 1,95%). Ông Ngô Đức Toàn, con ông Ngô Văn Cường, đã bán 198.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.321.265 cp (tỷ lệ 2,9%). Giao dịch thực hiện ngày 19/8/2019.

CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS): Ông Đặng Phú Quý, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán 200.000 cp trong tổng số 1.640.670 cp (tỷ lệ 0,46%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/8 đến 24/9/2019.

CTCP Sadico Cần Thơ (SDG): Ông Nguyễn Phú Thọ, Tổng Giám đốc, đã bán 155.600 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 30 cp (tỷ lệ 2,29%). Giao dịch thực hiện từ 7/8 đến 19/8/2019.

CTCP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải (MAC): CTCP Transimex đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch Transimex sở hữu 4.753.480 cp (tỷ lệ 31,4%). Giao dịch dự kiến tực hiện từ 28/8 đến 26/9/2019.

CTCP Cấp nước Chợ Lớn (CLW): Ông Nguyễn Thanh Phong, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 140.000 cp. Trước giao dịch ông Phong sở hữu 520.000 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/8 đến 25/9/2019.

CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị (TLD): Ông Nguyễn Thanh Điệp, người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 520.000 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/8 đến 26/9/2019.

CTCP In và Bao bì Mỹ Châu (MCP): Ông Trịnh Hữu Minh, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 1.304.878 cp trong tổng số 1.896.231 cp (tỷ lệ 12,58%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/8 đến 26/9/2019.

Cũng liên quan đến cổ phiếu MCP, cùng thời gian, bà Huỳnh Thị Thanh Dung, vợ ông Trịnh Hữu Minh, đăng ký bán toàn bộ 327.736 cp. Ông Nguyễn Quý, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 1.154.878 cp trong tổng số 1.650.948 cp (tỷ lệ 10,95%).

Hotline: 091 6669 222