Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SAB): Ngày 6/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bổ sung năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 27/9/2019.

CTCP Thuốc thú y Trung Ương Navetco (VET): Ngày 9/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 40% (01 cổ phiếu nhận 4.000 đồng). Thời gian thanh toán 1/10/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu quỹ cho người lao động.

CTCP Đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội (XDH): Ngày 28/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 16/9/2019.

CTCP XNH Thủy sản Năm Căn (SNC): Ngày 12/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 30/9/2019.

CTCP Kỹ thuật điện Toàn Cầu (GLT): Ngày 20/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 4/10/2019.

CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 (HD8): Ngày 16/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 16/10/2019.

CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (QNW): Ngày 30/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 1,79% (01 cổ phiếu nhận 179 đồng). Thời gian thanh toán 16/9/2019.

CTCP Cấp thoát nước Bình Định (BDW): Ngày 30/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 20/9/2019.

CTCP Quản lý đường sông số 3 (DS3): Ngày 5/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán chia làm 3 đợt, đợt 1 trả 2% vào ngày 12/9, đợt 2 trả 2% vào ngày 3/10 và đợt 3 trả 3% vào ngày 21/10/2019.

CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương (HAD): Ngày 11/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán 26/9/2019.

Hotline: 091 6669 222