Ngày 9/9 tới đây CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà (mã chứng khoán VCW) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 8%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 800 đồng. Thời gian thanh toán 20/9/2019.

Như vậy Nước sạch Sông Đà sẽ chi khoảng 60 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Trước đó ngày 8/5/2019 Nước sạch Sông Đà vừa chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 với tỷ lệ 2%. Như vậy tính cả đợt này cổ đông công ty nhận 10% cổ tức cho năm 2019, hoàn thành mục tiêu mà trước đó HĐQT đã đề ra trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 Nước sạch Sông Đà vẫn có doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ, doanh thu thuần đạt gần 264 tỷ đồng tăng 22% so với cùng kỳ, LNST đạt 126,5 tỷ đồng tăng 31% so với nửa đầu năm 2018 và vượt 68% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Trên thị trường, cổ phiếu VCW hiện đang giao dịch quanh mức 37.000 đồng/cp, tăng mạnh 32% trong vòng hơn 2 tháng.

Nước sạch Sông Đà (VCW) tạm ứng tiếp 8% cổ tức bằng tiền đợt 2/2019 - Ảnh 1.

Hotline: 091 6669 222