CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG DỰ ÁN L’AURORA PHÚ YÊN

(Chính sách áp dụng từ ngày 05/03/2022 cho đến khi có chính sách mới thay thế)

I/ CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG RIÊNG CHO CÁC DÃY BTH1, SH1, SH3, BTH3

II/ CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG RIÊNG CHO CÁC DÃY SHB4-SHB5-SH7-SH8-BT